Ifi Énekek

Cím

A Mennyben fent

 

A hegyek s tengerek felett

 

A mélyből hozzád száll szavam

 

A mélységből halld meg, Uram

 

A szeleknek lengő szárnyán

 

 

A szívemet átadom én

 

A sötétség szűnni kezd már

 

A tűz körül ültek a pásztorok

 

 

A vakok látnak

 

Adj nékem látást

 

Akkor majd táncolva

 

Amikor teljes sötétség borul reám

 

 

Amim van, hozom eléd

 

 

Annyi mindent hordozunk

 

Atyám két kezedben

 

Az Úr hordoz engem

 

Az Úr jósága

 

Az Úr szent nevét

 

Az Úr van itt

 

Az Úrért mi indulunk

 

 

Az égbolt megnyílik

 

 

Bemegyek a Szentek Szentjébe

 

 

Csak Istené legyen minden dicsőség

 

Csak benned

 

Csak egyetlen vágyam van

 

 

Csak pillanat létünk

 

Csendesítsd le

 

Csillag gyúlt

 

Dicsérem Neved

 

Dicsérni vágylak én

 

Drága Szentlélek, jöjj!

 

Egyedül csak Te vagy

 

Egykor oly kedves

 

Eljöttem, Istenem

 

Először ölel át a féltő szeretet

 

Emlékezzél meg

 

Erőt adsz minden helyzetben

 

Felvirradt áldott

 

Fenségednél nincs vonzóbb

 

Gyertek, dicsérjük együtt

 

Gyertyaláng

 

Ha mástól már segítség

 

Halleluja, zengve zeng

 

Halleluja, él az Úr

 

Homokba írva

 

Hozzád kiáltok

 

Hozzád száll az énekem

 

Hálát adok Uram

 

 

Hús-vér templom

 

Igazságban, szellemben

 

Istenem, nem értem

 

 

Itt van az Úr énekeljünk

 

 

Jézus Krisztusom

 

Jézus a mi oltalmunk

 

Jézus tiszta lényed

 

 

Jézus életem, erőm, békém

Jézus, hű Megváltó

 

Jézus, véred megtisztít

 

Jézus, ó, Jézus, e névben gyönyörködöm

 

Jézusom, áldozatodra gondolok

 

Jézusé, minden Jézusé

 

Jöjj a Szentek Szentjébe

 

Jöjj, Izrael, ne félj, bízzál Istenedben

 

Jöjj, Szentlélek

Jöjj, ha éhes vagy

 

Jöjj, itt az idő, hogy dicsérd

 

Kegyelemből

 

Kegyelmed elég

 

 

Kenyered és borod

 

Ki vagyok én

 

 

Király vagy

 

 

Kiválasztottál, új szívet

 

 

Krisztus enyém

 

Krisztus újjáteremtett

 

Kész az én szívem

 

Legyen a mi hangunk

 

Lelkem áldd az Urat

 

 

Láncom lehullt

 

 

Ma csak álmodom arról

 

Magasztalunk Téged

 

Megfeszített Isten

 

 

Meghívtál

 

 

Megkopott, elhamvadt (Írd át álmaim)

 

 

Menjetek be kapuin

 

Mert a Lélek mondja

 

Messziről száll dalunk

 

Mielőtt a világ meglett

 

Mikor lábam kőbe botlott

 

Minden időben áldom

 

Minden Őt dicsérje

 

Mindörökké hű az Úr

 

Mint szarvas hűs folyóvízhez

 

Mint szarvas hűs vízforrásra

 

Miért kullogsz még a kő felé

 

Most keljetek fel

 

Másnap este

 

Még nem is éltem én

 

Még többet Tőled

 

Méltó vagy Istenünk, Urunk

 

Nagy Király

 

Ne félj, mert megváltottalak

Ne félj, ne aggódj

Nem engedsz el

 

Nincs más Isten (Nálad lett borrá a víz...)

 

 

Nyitott ajtó

 

 

Nyitva áll a mennyei hely

 

Néha úgy érzem

 

Néked zengek éneket

 

Nézd ott fenn

 

 

Olyan jó előtted állni

 

Rejts most el

 

Romokból életet

 

 

Rám néztél

 

Szentlélek Isten

 

Szeretet áradjon köztünk

 

Szárnyaid alá rejtőzöm

 

Szívem telve van Veled

 

Találkozni jöttem

 

 

Te vagy a fény

Te vagy az Isten, Te vagy az Úr

 

Te vagy az, akiből élet árad

 

Te vagy váltságom

 

Teljes szívből

 

Teremts bennem tiszta szívet

 

Tied a hatalom

 

Titkok Istene

 

 

Tudjuk a választ

 

 

Tégy eggyé, Urunk

 

Több erőt, több szeretetet

 

Tökéletes Jézus

 

 

Uram, Tehozzád futok

 

Uram, közel voltam Hozzád

 

Uram, megvizsgáltál engem

 

Uram, szent vagy

 

Veled vagyok én

 

Világosságom és segítségem - 27. zsoltár

 

 

Vonj magadhoz

 

Zarándokének

 

Áldjátok az Urat!

 

Áldom szent neved

 

Áldott a nap

 

 

Álmokat kergettél

 

Én Uram, én Istenem

 

Én még mit sem tudtam Rólad

 

Így szól az Úr hozzád

 

Ímé az Isten sátora

 

Ímé, mily jó, gyönyörűséges

 

Ó, Uram, Te vagy az élet

 

Ó, Uram, kívánja lelkem

 

Ó, halld meg imám

 

Ó, jöjj, ó, jöjj Üdvözítő

 

Ó, mindnyájan, aki szomjaztok

 

Örvendj népem

 

Örvendjetek, mert Isten

 

Új bor (A Szentek Szentje többé )

 

 

Új hálaének