Dicséretek

Szám

Cím

001

Adjatok hálát az Istennek

002

Adj hálát az Istennek

003

Adjunk hálát, hálát az Úrnak

004

Az én Uram, dicső Megváltó

005

Az Úrnak hála, tisztelet

006

Az Úrnak irgalmát örökké éneklem

007

Áldjad én lelkem a dicsőség örök Királyát

008

Áldjad vígan az Urat

009

Dicsérjétek az Urat

010

Áldott légy, mert megváltottál

011

Dicsérünk üdvnek kútfeje

012

Bár ezer nyelvvel zenghetném

013

Csak zengje, zengje hálánk

014

Dicsének teljes életem

015

Dicsérlek téged, mennynek, földnek Atyja

016

Énekeljünk az Úr szent ajándékirul

017

Föld és nagy ég

018

Hisszük, meghallgat az Úr

019

Jászolágyban ki az ott

020

Hogyne dicsérném az Istent

021

Jer dicsérjük Őt

022

Jézus, ha rád emlékezünk

023

Keresztyének, zengjetek Istennek

024

Jézus, Jézus, Jézus

025

Jézus, Jézus! Ó mi szép név

026

Jézus, te égi szép

027

Jézus terád egy gondolat

028

Jöjj koronázzuk őt

029

Légy áldott Isten

030

Mely igen jó az Úristent dicsérni

031

Mily édes a te neved, Jézus

032

Mily nagy az Úr kegyelmessége

033

Mind adjon hálát Istennek

034

Téged áld, ó, Alkotó

035

Minden lépés, amit lépek

036

Ím készen áll az alkotás

037

Nagy Istenem, ha nézem a világot

038

Nagy Isten, ég és föld ura

039

Nagy Úristen dicsérünk

040

Nagy vagy Te Isten, nagy a Te hatalmad

041

Nem szűnik boldog ajkam

042

Néked szóljon a dal

043

Nézz szét szívem, mily öröm ért

044

Oly szép a Jézus szent neve

045

Ó, Ábrahám Ura

046

Ó halld, te zaklatott szív

 

047

Ó, hála az Úrnak

 

048

Dicsérjétek szentségében

 

049

Semmim sem lenne magamtól nekem

 

050

Szent, szent az Úr

 

051

Szent, szent, szent, szent. Szent az Úr neve

 

052

Szent vagy, szent vagy, szent vagy

 

053

Szépséges Jézus

 

054

Uram, Te jól ismersz engem

 

055

Úristen, mily nagy szent neved

 

056

Úr lesz majd Jézus

 

057

Zengd Jézus nevét

 

058

Zengjen az ének

 

059

Zengjen hálaének

 

060

Úrnak szolgái mindnyájan

 

061

Úr Jézus, nézz le rám

 

062

Egyedüli reményem

 

063

Egyetlen forrása minden kegynek

 

064

Életem, Jézus, egyedül Te töltsd be

 

065

Fogjad kezem, oly gyenge vagyok

 

066

Győzhetetlen én kőszálam

 

067

Hadd járjak utamon

 

068

Hinni taníts, Uram

 

069

Hű pásztorunk, vezesd a Te árva nyájadat

 

070

Imádkozzatok és buzgón kérjetek

 

071

Isten élő Lelke jöjj

 

072

Jézus nyájas és szelíd

 

073

Ó, maradj kegyelmeddel mivelünk

 

074

Jöjj Királyom, Jézusom

 

075

Ki vagyok én, ó add jól megértenem

 

076

Könyörgünk Atyánk az Izráelért

 

077

Lelki próbáimban Jézus légy velem

 

078

Menj elől Urunk, merre indulunk

 

079

Mikoron Dávid nagy búsultában

 

080

Ó, adj olyan hitet nekem

 

081

Ó Jézus, amikor sokan

 

082

Ó nagy Isten, vezess minket

 

083

Ó segíts Jézus, Te fény vagy és élet

 

084

Rád tekint már hitem

 

085

Szelíd szemed, Úr Jézus

 

086

Szent, örök Isten, nincsen hova lennem

 

087

Szűkölködünk nagy mértékben

 

088

Tarts vérző oldaladnál

 

089

Teremtő Istenünk, hű alkotónk nekünk

 

090

Uram segíts, törékenyek vagyunk

 

091

Uram, Te, ki békét ígérsz

 

092

Üdvözítőm, drága Jézus

 

093

Világíts nékem Jézus

 

094

Vonj öröm és búbánaton át

 

095

Záporként hull majd az áldás

 

096

Halld, az ég harangi zengnek

 

097

Harsány szó kiált az éjbe

 

098

Jöjj lelkem és ne késlekedj

 

099

Ó, jöjj, ó jöjj, Immánuel

 

100

Várj ember szíve lelke

 

101

Ó, miként fogadjalak

 

102

Jöjj, népek Megváltója

 

103

Jöjjetek Krisztust dicsérni

 

104

Áldott örömidő

 

105

Csendes éj

 

106

Csillag fényes éjszakán

 

 

107

Dicsőség, dicsőség

 

108

Dicsőség mennyben az Istennek

 

109

Hadd zengjen énekszó

 

110

Halld az angyal ujjongást

 

111

Itt állok jászolod felett

 

112

Jöjj tárjunk ajtót még ma mind

 

113

Kicsiny Betlehemben

 

114

Koronát trónust od'\adott Jézus

 

115

Krisztus Urunknak áldott születésén

 

 

116

Mennyből az angyal

 

117

Mennyből jövök most hozzátok

 

 

118

Ó, Betlehem kis városa

 

119

Ó, jertek, zengjünk éneket

 

120

Ó, jöjjetek hívek ma lelki nagy örömmel

 

121

Örülj föld és örülj ég

 

 

122

Örvendj világ: az Úr eljött

 

123

Szép rózsabimbó nyílt ki

 

 

124

Szép fényes Hajnalcsillagom

 

 

125

Úr Jézus szent örömmel

 

126

Ez esztendő fordulóján

 

 

127

Jézus legyen jeligénk

 

128

Jézus menjen utadon tevéled

 

 

129

Ó, miként fogadjalak

 

130

A gecsemánei kertből

 

131

A Golgotán ott szenvedett

 

132

A keresztfához megyek

 

133

Ha a keresztre néz szemem

 

134

Isten e világot

 

 

135

Jézus sebeidnek mélye

 

 

136

Keresztfádon omló vérben

 

 

137

Királyi zászló jár elől

 

 

138

Krisztus a keresztfán hullik piros véred

 

 

139

Od'\adtam életem kiontva véremet

 

140

Ott függ a néma Bárány

 

141

Ó vérző drága szent fej

 

 

142

Szerelmes Jézus

 

143

Krisztus ártatlan Bárány

 

144

Él az Úr, én is vele

 

 

145

Győzelmet vettél, ó Feltámadott

 

146

Feltámadt Jézusomnak szolgálok

 

 

147

Győzött az Isten szent Fia

 

148

Jézus feltámadott, diadalmaskodott

 

149

Jézus királyképpen

 

 

150

Krisztus feltámadt! Elmúlt kín gyalázat

 

151

Krisztus Jézus ím feltámadt

 

152

Megváltóm él!

 

 

153

A mennybe ment fel Jézus

 

 

154

Szentlélek Isten, tűz és fény

 

 

155

Amit szívünk esdve kér

 

156

Bár szent tüzed lángol

 

 

157

Bú, gond ekéje szánt

 

 

158

Ha zúg az Úrnak Lelke

 

 

159

Jézus kérjük Isten áldott Szentlelkét

 

 

160

Jöjj, égi szent láng

 

161

Jöjj, ó jöjj, Szentlélek

 

 

162

Jöjj Szentlélek Úristen

 

163

Jövel Szentlélek Úristen, töltsd be szíveinket

 

164

Jövel Szentlélek Úristen, lelkünknek vígassága

 

 

165

Küldd Szentlelked, kérlek Uram

 

 

166

Nagyszerű dolgot sejtet a Lélek

 

167

Ó jöjj, teremtő Szentlélek

 

 

168

Szentlélek Isten, üdv és béke

 

169

Lélek fuvalma jöjj

 

170

Áldott szavad által

 

171

Az egyháznak csak Jézus

 

172

Egy az Úr, egy a hit

 

173

Hazafelé tart szüntelen

 

 

174

Hány hívő érte el az égi célt

 

 

175

Ím ma az egész égbolt

 

 

176

Isten szívén megpihenve

 

177

Isten velünk, viszontlátásra

 

178

Itt az Isten köztünk

 

179

Itt vándorol a földön

 

180

Mely minket egyesít

 

181

Nincs Krisztusban Kelet, Nyugat

 

 

182

Semmit ne bánkódjál

 

 

183

Testvérek lépjünk egyesülve

 

184

Testvérek menjünk bátran

 

185

Térj magadhoz drága Sion

 

 

186

Tiéd az ügy, ó Jézusunk

 

187

A Bibliát, ha felnyitod

 

188

Igéje szól, igéje hív

 

189

Jézus Krisztus itt vagyunk

 

190

Szólj, szólj hozzám Uram

 

191

Van örök kincsünk

 

192

Szólj Uram, mert várok

 

193

Szólj hozzám Jézus, hadd legyek

 

194

A béke messze tőled

 

195

Add ide szívedet, ne zárd be hát

 

196

A Szentlelket ne űzzed el

 

 

197

Bűneid ha bántnak téged

 

198

Előttem tárva egy kapu

 

 

199

Élted rövid, élted rövid

 

 

200

Én zörgetek kegyelmed idején

 

 

201

Fáradt vándor terheiddel

 

 

202

Fel, mert az irgalom percei múlnak

 

203

Hű Isten intő hangja

 

 

204

Halld, Megváltód hív magához

 

205

Halott maradsz, ha ő meg nem hal érted

 

 

206

Holnap talán az ajkad néma már

 

207

Hozzám kiálts, így szól az Úr tenéked

 

208

Hozzám siess, kiált az Úr neked

 

 

209

Irgalmas Jézusunk keble és karja

 

 

210

Jézus hív nyájasan

 

 

211

Jöjj el az élet vízéhez

 

212

Kelj útra, s hagyd el őshazád

 

213

Ki eljött érted, vár téged

 

 

214

Íme lészen a kései korban

 

 

215

Légy szerelmes, hű Uradnak

 

 

216

Lélek, akit bűne bánt

 

 

217

Majdnem megtértél

 

218

Megfáradt szív, ó jöjj

 

 

219

Megleltem a drága, dicső folyamot

 

220

Még egyre hangzik folytonost

 

 

221

Mondd, még mire vársz te

 

 

222

Nem látod-é, hogy csónakod

 

223

Nincs helyed Jézus számára?

 

 

224

Nyájasan, gyengéden szólít a mester

 

225

Ott a messze földön

 

226

Ó, hogyha tudnád, bűnnek örök foglya

 

 

227

Ó, hogyha tudnád, ki az én Megváltóm

 

228

Ó jöjjetek, kik megterheltettetek

 

 

229

Ó jöjjetek, örvendjetek

 

230

Ó nézd, ajtódnál állok itt

 

231

Ó nézd, ki gondtalan

 

 

232

Siessetek, hamar lejár

 

 

233

Széjjeljártam a világban

 

 

234

Szíved békétlen és üres

 

 

235

Vágyol-e elhagyni bűneidet?

 

236

Vándor áll aztód előtt

 

 

237

Van még hely ott, mely téged befogad

 

 

238

Lásd Uram, leroskadok

 

 

239

A lelkem vágyva vár

 

240

A mélyből kiáltok Jézus

 

241

A nagy mélységből szüntelen

 

242

Krisztusom kívüled nincs kihez fordulnom

 

 

243

Lábaidhoz hullok

 

 

244

Mint a szép híves patakra

 

 

245

Mint fáradt vándor a forrásvízhez

 

246

Ne kutassad szenvedésem

 

 

247

Nyájas világ a vak homályon át

 

 

248

Ó, egy a szükséges dolog

 

 

249

Ó, jöjj szívembe áldott Jézus

 

250

Porból kiáltok

 

251

Szívem királya érted sóvárgok

 

252

Te légy velem, tehozzád vágyom

 

 

253

Te vagy napvilágom

 

 

254

Vágyom melletted élni Jézus

 

255

A bűn, a bűn, a bűn

 

 

256

A mélyből hozzád kiáltok

 

257

Amint vagyok, csak

 

258

Amint vagyok, sok

 

259

Beteg szívem

 

260

Bűnös vagyok

 

261

Előtted állok

 

 

262

Én Istenem, én bűnös

 

 

263

Én Istenem, Sok nagy

 

 

264

Ha jő az Úr, mi lesz

 

265

Ím, nagy Isten

 

266

Ne szállj perbe

 

 

267

Szólsz hozzám, Istenem

 

268

Uram, mindent eltékozoltam

 

269

Aki értem megnyíltál

 

 

270

Adj, Uram, ma új szívet

 

271

bűn és kín gyötör

 

272

Ami szép volt

 

273

Azért jött Jézus

 

274

Bús, sötét éjből

 

275

Drága égi kegyelem

 

 

276

Eldőlt a szívemben

 

277

Eltévedtem, mint juh

 

 

278

Hívásodra, Uram

 

279

Hívtál Uram, hallottam jól

 

280

Hívtál Uram, megyek

 

281

Itt van szívem

 

282

Jézus, világ Megváltója

 

 

283

Messze szakadtam

 

 

284

Ó, áldott nap

 

 

285

Ó Jézus, árva

 

 

286

Ó ne menj el tőlem Jézus

 

287

Szívünk egészen

 

288

Teljesen a tied

 

 

289

Uram, mindent elhoztam

 

290

Úgy kutattunk

 

291

A börtönömnek zárát

 

292

Ad ébredést az Úr

 

 

293

A lelkem a véredben

 

294

Az írás széjjeltépve

 

295

Az üdv, mit Krisztus

 

296

Az Úr irgalma végtelen

 

297

Áll a Krisztus szent keresztje

 

 

298

Áll a szikla

 

299

Csak vak homály

 

300

Csodálva, imádva

 

301

Drága kereszt

 

 

302

Egy forrás van

 

 

303

Egyedül csak Jézus

 

304

Mily jó, ha bűntől

 

 

305

Fáradtan, bűnbe veszve

 

306

Hátam mögé

 

 

307

Hittem benned

 

308

Isten Báránya, Te ott

 

309

Isten dicsősége

 

310

Jézus engem megtalált

 

311

Jézusról, csak róla

 

312

Ki hittel a drága keresztre tekint

 

313

Kőszirt a pusztán

 

 

314

Magára vette

 

315

Megváltómnak keresztjén

 

 

316

Miért, hogy Ő

 

 

317

Míg Jézust nem ismertem

 

318

Mily drága nekünk

 

319

Mi tesz bűntől tisztává

 

 

320

Mondjatok akármit

 

 

321

Nagy irgalomban

 

322

Nem csábít földi kincs

 

 

323

Nem sújt a törvény

 

 

324

Ó boldog nap

 

325

Ó forrongó, gazdag árja

 

326

Szent bizonyosság

 

327

Tiéd vagyok

 

 

328

Van még számomra

 

329

Tiéd örökre

 

330

Adj új erőt Urunk

 

331

Áradó béke

 

332

Fel álmodból, én lelkem

 

 

333

Fényben, sötétben

 

334

Hideg szívem

 

 

335

Jöjj, Úr Jézus

 

 

336

Menj, töröld le könnyed

 

337

Még egyszer hív az Úr

 

338

Te adj Uram ma új szívet

 

339

Tüzed Uram Jézus

 

340

Azt az éltet vágyom

 

341

Bár valóban Krisztus élne

 

342

Csendes légy, s az Úr vezet majd

 

343

Én is a bűn rabja voltam

 

 

344

Hadd menjek Istenem

 

345

Imádom azt a nagy szerelmet

 

346

Jegyezd meg lelkem jól e szót

 

 

347

Jézusból többet hadd vegyek

 

348

Jézus, mindenem a tiéd

 

349

Jézussal élve mi szép életed

 

 

350

Már keresztem vállra vettem

 

351

Mélyen meghajlok ím színed előtt

 

352

Mutasd meg hadd lássam

 

353

Nem láthat bár e földi szem

 

354

Ó drága kincs te szeretet

 

355

Ó hadd szeresselek hűn s igazán

 

356

Ó, hogy volt idő mikor még

 

357

Szent győzedelmes élet

 

358

Szeretni vágyom lelkem éke

 

 

359

Taníts Uram meghajlani

 

360

Tégy foglyoddá Uram

 

361

Tisztítsd meg szíved, Jeruzsálem népe

 

362

Több szentséget árassz

 

363

Úgy szeretnék én szent lenni

 

 

364

Űzd el a kísértőt

 

365

Vonj Uram, vonj engemet

 

 

366

Az éltem Jézus, nélküled

 

 

367

Az Úr az én hű pásztorom

 

368

Az Úr csodásan működik

 

369

Az Úr énnékem őriző pásztorom

 

370

Bízom benned Uram Jézus

 

371

Bízz az Úrban lelkem

 

372

Csak az úrnak nagy kegyelme

 

373

Csillag égi fényem

 

374

Egyszerűen hitben élj!

 

 

375

Elég a kegyelmem, az Úr maga így szól

 

376

Erős vár a mi Istenünk

 

377

Én életemnek Istene

 

 

378

Én szívem ébredj

 

 

379

Hagyjad a jó Istenre minden te utadat

 

380

Ha Jézusé vagy, úgy haladj

 

 

381

Ha lelkem az Úrba'\ nyugodva pihen

 

382

Ha minden veszni látszik

 

383

Ha szívem néha elszorul

 

384

Ha utam borítja felhőnek árnya

 

385

Hogyha lábam megbotolna

 

386

Hogyha zúg a lét viharja

 

 

387

Hű Jézusom kezébe teszem kezem le én

 

388

Igen Atyám, mert így kedves előtted

 

389

Így beszélnek: nagy veszélyek

 

390

Isten visz majd tovább

 

391

Jézus engem meg nem csalhat

 

392

Jézus én bizodalmam

 

 

393

Jézus ölébe bizton hajtom fejem le én

 

 

394

Jézus vezesd gyermeked

 

395

Jézus, vigasságom

 

396

Később érted meg ezt

 

 

397

Ki dolgát mind az Úrra hagyja

 

 

398

Lelkem drága Jézusa

 

399

Lelkem Megváltója, Jézus

 

400

Légy csendes szívvel és békével

 

 

401

Még utam ködbe vész, te látod már

 

 

402

Mindenem Jézus, mindenem

 

 

403

Mit Isten tesz, mind jó nekem

 

 

404

Ne csüggedj el kicsiny sereg

 

 

405

Ne félj, mert enyém vagy

 

406

Ne mondjátok nekem, mily gazdag

 

 

407

Ne rettegj, bármi sújt téged

 

 

408

Nincsen sehol a világon

 

409

Nincs más, ami úgy fölemel

 

 

410

Ó fogd kezem kezedbe

 

 

411

Ó Jézus, drágább vagy nekem

 

412

Ó, mi hű barátunk, Jézus

 

413

Ó Jézusom, mi édesen

 

414

Ó ne félj, ne rettegj

 

415

Pásztorként vezetni nyájad

 

 

416

Rólad szól énekem

 

417

Sújtson bár próba

 

418

Súlyos napokban csak Jézusra nézz

 

419

Szegény szívünk reménye te

 

 

420

Tebenned bíztunk eleitől fogva

 

 

421

Tiszta égi béke

 

422

Vándorutam Jézusommal járom

 

423

Velem vándorol útamon Jézus

 

424

Végig megálld a nagy tusát

 

425

Ébredj bizonyságtévő lélek

 

426

Fel, mert az éjjel eljő

 

 

427

Föl barátim drága Jézus zászlaja alatt

 

 

428

Ha alig van olajod már

 

429

Jézus szolgálókat hív ma

 

430

Mentsd, aki elmerül

 

431

Munkára fel!

 

 

432

Ó csak levél

 

433

Ó Sion ébredj

 

434

Rajta fel Krisztusért jó vitézek

 

 

435

Szent országodat Jézus

 

436

Szent Úrnak és Királynak

 

437

Testvérek, föl tehát

 

 

438

Tündököl az Úr kegyelme

 

439

Üres kézzel kell-e mennem

 

 

440

Jézus Krisztus Mesterünk

 

441

Adjon Isten jó éjszakát

 

 

442

Jókor reggel házról házra

 

 

443

Már itt ragyog az új reggel

 

 

444

Nem tudom még, mit hoz e nap

 

 

445

Ha reggel jókor felkelek

 

 

446

Légy éber reggel

 

 

447

Fölkelt a szép ezüst hold

 

 

448

Hű Urunk egy nap újra eltűnt

 

 

449

Krisztus, ki vagy nap és világ

 

 

450

Leszállt a csöndes este

 

 

451

Maradj velem, mert immár alkonyul

 

 

452

Maradj velem, mert mindjárt este van

 

 

453

Már nyugosznak a völgyek

 

 

454

Ó terjeszd ki

 

 

455

Uram, maradj velem

 

 

456

Eljő az Úr, halleluja

 

457

Égi harsonák, ha zengenek

 

458

Maranatha, Jézus eljön

 

459

Miért késel Jézus?

 

460

Ó jöjjön el Urunk a Te országod

 

461

A földön túl a boldog drága hon vár

 

462

Ama szép hon felé száll

 

 

463

A menny örök otthona vár odaát

 

 

464

Boldogság szép hazája, te

 

 

465

Csak halandó, elmulandó

 

 

466

Elmegyek, hadd menjek

 

 

467

Felfelé repül a lélek

 

 

468

Fenn a mennyben az Úr

 

469

Jeruzsálem gyöngyökből

 

 

470

Krisztus az énekem

 

 

471

Mennyben hangzik a dicséret

 

 

472

Messzi hang csendül feléd

 

 

473

Mondd, ott lellek a forrásnál

 

474

Most még sötét homályon át

 

475

Nem a kincset sóvárgom

 

 

476

Tudom, az én Megváltóm él

 

 

477

Uram, ó add, ha vándorutam

 

 

478

Az én időm, mint a szép nyár

 

 

479

Bár térhetnék haza

 

 

480

Elnémul egyszer énekem

 

 

481

Ha földi munka, baj mind elfogyott

 

 

482

Hazavágyom, Atyámnak háza tárva

 

 

 

483

Hol várja a lelket örök nyugalom

 

 

484

Mintha szárnyon szállna

 

 

485

Drága Uram, áldj meg engem

 

 

486

Jézus jöjj legyőzni végre

 

487

Jézus Krisztus, Királyom!

 

488

Keresztnek népe fel

 

489

Mi hozzád von, ó add meg azt

 

490

Krisztus a Király

 

491

Lássék lelkemben Jézusnak békéje

 

 

492

Oly szép az Ő neve

 

493

Szent az Isten szent, szent

 

494

Szenvedésben engedelmes

 

495

Tégy Uram engem áldássá

 

496

Urunk, add Lelkedet

 

497

Szólj Uram, szólj nekem

 

 

498

Uram Isten siess minket megsegíteni

 

 

499

Új szívet adj

 

500

Boldog a ház

 

501

Ó, örök Isten

 

502

Az Úr szent Bárányára

 

503

Ahol ott van Jézus

 

 

504

Ameddig Jézus él

 

 

505

Az áldott orvos erre jár

 

 

506

Csak vidáman

 

 

507

Engem szeret Jézusom

 

508

Fönn a csillagok felett

 

 

509

Halld meg a hívást

 

510

Hogyha Jézus újra eljő

 

 

511

Jézus a jó Pásztor

 

 

512

Most, most még ifjú korodban

 

 

513

Ó jöjjetek mind ide

 

 

514

Öröm van a mennyben

 

 

515

A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme

 

516

Isten áldd meg a magyart

 

 

517

Ámen