Kik vagyunk?

 

A Metodista egyház történetének rövid összefoglalója

A Metodista egyház tanításának rövid összefoglalója

Bővült az elismert egyházak köre

Az Országgyűlés 2012. február 27-i ülésén újabb vallási közösségek egyház­ként történő állami elismeréséről döntött. A Parlament a lelkiismereti és vallássza­badság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló törvény módosításáról határozva a korábban elfogadott 14 egyház mellett újabb 18 vallási közösség került az állam által elismert egyházak sorába.

A wesleyánus felekezetek közül a Magyarországi Metodista Egyház és az Üdvhadsereg Sza­badegyház került elismerésre.

A Magyarországi Metodista Egyház körzetei:

Budakeszi
Budapest-Óbuda
Budapest-Pest
Budapest-Kegyelem
Dombóvár
Kaposvár
Miskolc
Nyíregyháza
Pécs
Szeged
Szekszárd
Szolnok