Dicséretek - a metodista énekeskönyv

Az ifjúsági énekekhez kattints a nyílra --->>

ppt Cím - énekeskönyv (jpg) Akkord
Adjatok hálát az Istennek
Adj hálát az Istennek
Adjunk hálát, hálát az Úrnak
Az én Uram, dicső Megváltó
Az Úrnak hála, tisztelet
Az Úrnak irgalmát örökké éneklem
Áldjad én lelkem a dicsőség örök Királyát
Áldjad vígan az Urat
Dicsérjétek az Urat
10  Áldott légy, mert megváltottál
11  Dicsérünk üdvnek kútfeje
12  Bár ezer nyelvvel zenghetném
13  Csak zengje, zengje hálánk
14  Dicsének teljes életem
15  Dicsérlek téged, mennynek, földnek Atyja
16  Énekeljünk az Úr szent ajándékirul
17  Föld és nagy ég
18  Hisszük, meghallgat az Úr
19  Jászolágyban ki az ott
20  Hogyne dicsérném az Istent
21  Jer dicsérjük Őt
22  Jézus, ha rád emlékezünk
23  Keresztyének, zengjetek Istennek
24  Jézus, Jézus, Jézus
25  Jézus, Jézus! Ó mi szép név
26  Jézus, te égi szép
27  Jézus terád egy gondolat
28  Jöjj koronázzuk őt
29  Légy áldott Isten
30  Mely igen jó az Úristent dicsérni
31  Mily édes a te neved, Jézus
32  Mily nagy az Úr kegyelmessége
33  Mind adjon hálát Istennek
34  Téged áld, ó, Alkotó
35  Minden lépés, amit lépek
36  Ím készen áll az alkotás
37  Nagy Istenem, ha nézem a világot
38  Nagy Isten, ég és föld ura
39  Nagy Úristen dicsérünk
40  Nagy vagy Te Isten, nagy a Te hatalmad
41  Nem szűnik boldog ajkam
42  Néked szóljon a dal
43  Nézz szét szívem, mily öröm ért
44  Oly szép a Jézus szent neve
45  Ó, Ábrahám Ura
46  Ó halld, te zaklatott szív
47  Ó, hála az Úrnak
48  Dicsérjétek szentségében
49  Semmim sem lenne magamtól nekem
50  Szent, szent az Úr
51  Szent, szent, szent, szent. Szent az Úr neve
52  Szent vagy, szent vagy, szent vagy
53  Szépséges Jézus
54  Uram, Te jól ismersz engem
55  Úristen, mily nagy szent neved
56  Úr lesz majd Jézus
57  Zengd Jézus nevét
58  Zengjen az ének
59  Zengjen hálaének
60  Úrnak szolgái mindnyájan
61  Úr Jézus, nézz le rám
62  Egyedüli reményem
63  Egyetlen forrása minden kegynek
64  Életem, Jézus, egyedül Te töltsd be
65  Fogjad kezem, oly gyenge vagyok
66  Győzhetetlen én kőszálam
67  Hadd járjak utamon
68  Hinni taníts, Uram
69  Hű pásztorunk, vezesd a Te árva nyájadat
70  Imádkozzatok és buzgón kérjetek
71  Isten élő Lelke jöjj
72  Jézus nyájas és szelíd
73  Ó, maradj kegyelmeddel mivelünk
74  Jöjj Királyom, Jézusom
75  Ki vagyok én, ó add jól megértenem
76  Könyörgünk Atyánk az Izráelért
77  Lelki próbáimban Jézus légy velem
78  Menj elől Urunk, merre indulunk
79  Mikoron Dávid nagy búsultában
80  Ó, adj olyan hitet nekem
81  Ó Jézus, amikor sokan
82  Ó nagy Isten, vezess minket
83  Ó segíts Jézus, Te fény vagy és élet
84  Rád tekint már hitem
85  Szelíd szemed, Úr Jézus
86  Szent, örök Isten, nincsen hova lennem
87  Szűkölködünk nagy mértékben
88  Tarts vérző oldaladnál
89  Teremtő Istenünk, hű alkotónk nekünk
90  Uram segíts, törékenyek vagyunk
91  Uram, Te, ki békét ígérsz
92  Üdvözítőm, drága Jézus
93  Világíts nékem Jézus
94  Vonj öröm és búbánaton át
95  Záporként hull majd az áldás
96  Halld, az ég harangi zengnek
97  Harsány szó kiált az éjbe
98  Jöjj lelkem és ne késlekedj
99  Ó, jöjj, ó jöjj, Immánuel
100  Várj ember szíve lelke
101  Ó, miként fogadjalak
102  Jöjj, népek Megváltója
103  Jöjjetek Krisztust dicsérni
104  Áldott örömidő
105  Csendes éj
106  Csillag fényes éjszakán
107  Dicsőség, dicsőség
108  Dicsőség mennyben az Istennek
109  Hadd zengjen énekszó
110  Halld az angyal ujjongást
111  Itt állok jászolod felett
112  Jöjj tárjunk ajtót még ma mind
113  Kicsiny Betlehemben
114  Koronát trónust od'adott Jézus
115  Krisztus Urunknak áldott születésén
116  Mennyből az angyal
117  Mennyből jövök most hozzátok
118  Ó, Betlehem kis városa
119  Ó, jertek, zengjünk éneket
120  Ó, jöjjetek hívek ma lelki nagy örömmel
121  Örülj föld és örülj ég
122  Örvendj világ: az Úr eljött
123  Szép rózsabimbó nyílt ki
124  Szép fényes Hajnalcsillagom
125  Úr Jézus szent örömmel
126  Ez esztendő fordulóján
127  Jézus legyen jeligénk
128  Jézus menjen utadon tevéled
129  Ó, miként fogadjalak
130  A gecsemánei kertből
131  A Golgotán ott szenvedett
132  A keresztfához megyek
133  Ha a keresztre néz szemem
134  Isten e világot
135  Jézus sebeidnek mélye
136  Keresztfádon omló vérben
137  Királyi zászló jár elől
138  Krisztus a keresztfán hullik piros véred
139  Od'adtam életem kiontva véremet
140  Ott függ a néma Bárány
141  Ó vérző drága szent fej
142  Szerelmes Jézus
143  Krisztus ártatlan Bárány
144  Él az Úr, én is vele
145  Győzelmet vettél, ó Feltámadott
146  Feltámadt Jézusomnak szolgálok
147  Győzött az Isten szent Fia
148  Jézus feltámadott, diadalmaskodott
149  Jézus királyképpen
150  Krisztus feltámadt! Elmúlt kín gyalázat
151  Krisztus Jézus ím feltámadt
152  Megváltóm él!
153  A mennybe ment fel Jézus
154  Szentlélek Isten, tűz és fény
155  Amit szívünk esdve kér
156  Bár szent tüzed lángol
157  Bú, gond ekéje szánt
158  Ha zúg az Úrnak Lelke
159  Jézus kérjük Isten áldott Szentlelkét
160  Jöjj, égi szent láng
161  Jöjj, ó jöjj, Szentlélek
162  Jöjj Szentlélek Úristen
163  Jövel Szentlélek Úristen, töltsd be szíveinket
164  Jövel Szentlélek Úristen, lelkünknek vígassága
165  Küldd Szentlelked, kérlek Uram
166  Nagyszerű dolgot sejtet a Lélek
167  Ó jöjj, teremtő Szentlélek
168  Szentlélek Isten, üdv és béke
169  Lélek fuvalma jöjj
170  Áldott szavad által
171  Az egyháznak csak Jézus
172  Egy az Úr, egy a hit
173  Hazafelé tart szüntelen
174  Hány hívő érte el az égi célt
175  Ím ma az egész égbolt
176  Isten szívén megpihenve
177  Isten velünk, viszontlátásra
178  Itt az Isten köztünk
179  Itt vándorol a földön
180  Mely minket egyesít
181  Nincs Krisztusban Kelet, Nyugat
182  Semmit ne bánkódjál
183  Testvérek lépjünk egyesülve
184  Testvérek menjünk bátran
185  Térj magadhoz drága Sion
186  Tiéd az ügy, ó Jézusunk
187  A Bibliát, ha felnyitod
188  Igéje szól, igéje hív
189  Jézus Krisztus itt vagyunk
190  Szólj, szólj hozzám Uram
191  Van örök kincsünk
192  Szólj Uram, mert várok
193  Szólj hozzám Jézus, hadd legyek
194  A béke messze tőled
195  Add ide szívedet, ne zárd be hát
196  A Szentlelket ne űzzed el
197  Bűneid ha bántnak téged
198  Előttem tárva egy kapu
199  Élted rövid, élted rövid
200  Én zörgetek kegyelmed idején
201  Fáradt vándor terheiddel
202  Fel, mert az irgalom percei múlnak
203  Hű Isten intő hangja
204  Halld, Megváltód hív magához
205  Halott maradsz, ha ő meg nem hal érted
206  Holnap talán az ajkad néma már
207  Hozzám kiálts, így szól az Úr tenéked
208  Hozzám siess, kiált az Úr neked
209  Irgalmas Jézusunk keble és karja
210  Jézus hív nyájasan
211  Jöjj el az élet vízéhez
212  Kelj útra, s hagyd el őshazád
213  Ki eljött érted, vár téged
214  Íme, lészen a kései korban
215  Légy szerelmes, hű Uradnak
216  Lélek, akit bűne bánt
217  Majdnem megtértél
218  Megfáradt szív, ó jöjj
219  Megleltem a drága, dicső folyamot
220  Még egyre hangzik folytonost
221  Mondd, még mire vársz te
222  Nem látod-é, hogy csónakod
223  Nincs helyed Jézus számára?
224  Nyájasan, gyengéden szólít a mester
225  Ott a messze földön
226  Ó, hogyha tudnád, bűnnek örök foglya
227  Ó, hogyha tudnád, ki az én Megváltóm
228  Ó jöjjetek, kik megterheltettetek
229  Ó jöjjetek, örvendjetek
230  Ó nézd, ajtódnál állok itt
231  Ó nézd, ki gondtalan
232  Siessetek, hamar lejár
233  Széjjeljártam a világban
234  Szíved békétlen és üres
235  Vágyol-e elhagyni bűneidet?
236  Vándor áll aztód előtt
237  Van még hely ott, mely téged befogad
238  Lásd Uram, leroskadok
239  A lelkem vágyva vár
240  A mélyből kiáltok Jézus
241  A nagy mélységből szüntelen
242  Krisztusom kívüled nincs kihez fordulnom
243  Lábaidhoz hullok
244  Mint a szép híves patakra
245  Mint fáradt vándor a forrásvízhez
246  Ne kutassad szenvedésem
247  Nyájas világ a vak homályon át
248  Ó, egy a szükséges dolog
249  Ó, jöjj szívembe áldott Jézus
250  Porból kiáltok
251  Szívem királya érted sóvárgok
252  Te légy velem, tehozzád vágyom
253  Te vagy napvilágom
254  Vágyom melletted élni Jézus
255  A bűn, a bűn, a bűn
256  A mélyből hozzád kiáltok
257  Amint vagyok, csak úgy jövök
258  Amint vagyok, sok bűn alatt
259  Beteg szívem
260  Bűnös vagyok
261  Előtted állok
262  Én Istenem, én bűnös
263  Én Istenem, Sok nagy
264  Ha jő az Úr, mi lesz
265  Ím, nagy Isten
266  Ne szállj perbe énvelem
267  Szólsz hozzám, Istenem
268  Uram, mindent eltékozoltam
269  Aki értem megnyíltál
270  Adj, Uram, ma új szívet
271  Bár bűn és kín gyötör
272  Ami szép volt
273  Azért jött Jézus
274  Bús, sötét éjből
275  Drága égi kegyelem
276  Eldőlt a szívemben
277  Eltévedtem, mint juh
278  Hívásodra, Uram
279  Hívtál Uram, hallottam jól
280  Hívtál Uram, megyek
281  Itt van szívem
282  Jézus, világ Megváltója
283  Messze szakadtam
284  Ó, áldott nap
285  Ó Jézus, árva
286  Ó ne menj el tőlem Jézus
287  Szívünk egészen
288  Teljesen a tied
289  Uram, mindent elhoztam
290  Úgy kutattunk
291  A börtönömnek zárát
292  Ad ébredést az Úr
293  A lelkem a véredben
294  Az írás széjjeltépve
295  Az üdv, mit Krisztus
296  Az Úr irgalma végtelen
297  Áll a Krisztus szent keresztje
298  Áll a szikla
299  Csak vak homály
300  Csodálva, imádva
301  Drága kereszt
302  Egy forrás van
303  Egyedül csak Jézus
304  Mily jó, ha bűntől
305  Fáradtan, bűnbe veszve
306  Hátam mögé
307  Hittem benned
308  Isten Báránya, Te ott
309  Isten dicsősége
310  Jézus engem megtalált
311  Jézusról, csak róla
312  Ki hittel a drága keresztre tekint
313  Kőszirt a pusztán
314  Magára vette
315  Megváltómnak keresztjén
316  Miért, hogy Ő
317  Míg Jézust nem ismertem
318  Mily drága nekünk
319  Mi tesz bűntől tisztává
320  Mondjatok akármit
321  Nagy irgalomban
322  Nem csábít földi kincs
323  Nem sújt a törvény
324  Ó boldog nap
325  Ó forrongó, gazdag árja
326  Szent bizonyosság
327  Tiéd vagyok
328  Van még számomra
329  Tiéd örökre
330  Adj új erőt Urunk
331  Áradó béke
332  Fel álmodból, én lelkem
333  Fényben, sötétben
334  Hideg szívem
335  Jöjj, Úr Jézus
336  Menj, töröld le könnyed
337  Még egyszer hív az Úr
338  Te adj Uram ma új szívet
339  Tüzed Uram Jézus
340  Azt az éltet vágyom
341  Bár valóban Krisztus élne
342  Csendes légy, s az Úr vezet majd
343  Én is a bűn rabja voltam
344  Hadd menjek Istenem
345  Imádom azt a nagy szerelmet
346  Jegyezd meg lelkem jól e szót
347  Jézusból többet hadd vegyek
348  Jézus, mindenem a tiéd
349  Jézussal élve mi szép életed
350  Már keresztem vállra vettem
351  Mélyen meghajlok ím színed előtt
352  Mutasd meg hadd lássam
353  Nem láthat bár e földi szem
354  Ó drága kincs te szeretet
355  Ó hadd szeresselek hűn s igazán
356  Ó, hogy volt idő mikor még
357  Szent győzedelmes élet
358  Szeretni vágyom lelkem éke
359  Taníts Uram meghajlani
360  Tégy foglyoddá Uram
361  Tisztítsd meg szíved, Jeruzsálem népe
362  Több szentséget árassz
363  Úgy szeretnék én szent lenni
364  Űzd el a kísértőt
365  Vonj Uram, vonj engemet
366  Az éltem Jézus, nélküled
367  Az Úr az én hű pásztorom
368  Az Úr csodásan működik
369  Az Úr énnékem őriző pásztorom
370  Bízom benned Uram Jézus
371  Bízz az Úrban lelkem
372  Csak az úrnak nagy kegyelme
373  Csillag égi fényem
374  Egyszerűen hitben élj!
375  Elég a kegyelmem, az Úr maga így szól
376  Erős vár a mi Istenünk
377  Én életemnek Istene
378  Én szívem ébredj
379  Hagyjad a jó Istenre minden te utadat
380  Ha Jézusé vagy, úgy haladj
381  Ha lelkem az Úrba' nyugodva pihen
382  Ha minden veszni látszik
383  Ha szívem néha elszorul
384  Ha utam borítja felhőnek árnya
385  Hogyha lábam megbotolna
386  Hogyha zúg a lét viharja
387  Hű Jézusom kezébe teszem kezem le én
388  Igen Atyám, mert így kedves előtted
389  Így beszélnek: nagy veszélyek
390  Isten visz majd tovább
391  Jézus engem meg nem csalhat
392  Jézus én bizodalmam
393  Jézus ölébe bizton hajtom fejem le én
394  Jézus vezesd gyermeked
395  Jézus vigasságom
396  Később érted meg ezt
397  Ki dolgát mind az Úrra hagyja
398  Lelkem drága Jézusa
399  Lelkem Megváltója, Jézus
400  Légy csendes szívvel és békével
401  Még utam ködbe vész, te látod már
402  Mindenem Jézus, mindenem
403  Mit Isten tesz, mind jó nekem
404  Ne csüggedj el kicsiny sereg
405  Ne félj, mert enyém vagy
406  Ne mondjátok nekem, mily gazdag
407  Ne rettegj, bármi sújt téged
408  Nincsen sehol a világon
409  Nincs más, ami úgy fölemel
410  Ó fogd kezem kezedbe
411  Ó Jézus, drágább vagy nekem
412  Ó, mi hű barátunk, Jézus
413  Ó Jézusom, mi édesen
414  Ó ne félj, ne rettegj
415  Pásztorként vezetni nyájad
416  Rólad szól énekem
417  Sújtson bár próba
418  Súlyos napokban csak Jézusra nézz
419  Szegény szívünk reménye te
420  Tebenned bíztunk eleitől fogva
421  Tiszta égi béke
422  Vándorutam Jézusommal járom
423  Velem vándorol útamon Jézus
424  Végig megálld a nagy tusát
425  Ébredj bizonyságtévő lélek
426  Fel, mert az éjjel eljő
427  Föl barátim drága Jézus zászlaja alatt
428  Ha alig van olajod már
429  Jézus szolgálókat hív ma
430  Mentsd, aki elmerül
431  Munkára fel!
432  Ó csak levél
433  Ó Sion ébredj
434  Rajta fel Krisztusért jó vitézek
435  Szent országodat Jézus
436  Szent Úrnak és Királynak
437  Testvérek, föl tehát
438  Tündököl az Úr kegyelme
439  Üres kézzel kell-e mennem
440  Jézus Krisztus Mesterünk
441  Adjon Isten jó éjszakát
442  Jókor reggel házról házra
443  Már itt ragyog az új reggel
444  Nem tudom még, mit hoz e nap
445  Ha reggel jókor felkelek
446  Légy éber reggel
447  Fölkelt a szép ezüst hold
448  Hű Urunk egy nap újra eltűnt
449  Krisztus, ki vagy nap és világ
450  Leszállt a csöndes este
451  Maradj velem, mert immár alkonyul
452  Maradj velem, mert mindjárt este van
453  Már nyugosznak a völgyek
454  Ó terjeszd ki
455  Uram, maradj velem
456  Eljő az Úr, halleluja
457  Égi harsonák, ha zengenek
458  Maranatha, Jézus eljön
459  Miért késel Jézus?
460  Ó jöjjön el Urunk a Te országod
461  A földön túl a boldog drága hon vár
462  Ama szép hon felé száll
463  A menny örök otthona vár odaát
464  Boldogság szép hazája, te
465  Csak halandó, elmulandó
466  Elmegyek, hadd menjek
467  Felfelé repül a lélek
468  Fenn a mennyben az Úr
469  Jeruzsálem gyöngyökből
470  Krisztus az énekem
471  Mennyben hangzik a dicséret
472  Messzi hang csendül feléd
473  Mondd, ott lellek a forrásnál
474  Most még sötét homályon át
475  Nem a kincset sóvárgom
476  Tudom, az én Megváltóm él
477  Uram, ó add, ha vándorutam
478  Az én időm, mint a szép nyár
479  Bár térhetnék haza
480  Elnémul egyszer énekem
481  Ha földi munka, baj mind elfogyott
482  Hazavágyom, Atyámnak háza tárva
483  Hol várja a lelket örök nyugalom
484  Mintha szárnyon szállna
485  Drága Uram, áldj meg engem
486  Jézus jöjj legyőzni végre
487  Jézus Krisztus, Királyom!
488  Keresztnek népe fel
489  Mi hozzád von, ó add meg azt
490  Krisztus a Király
491  Lássék lelkemben Jézusnak békéje
492  Oly szép az Ő neve
493  Szent az Isten szent, szent
494  Szenvedésben engedelmes
495  Tégy Uram engem áldássá
496  Urunk, add Lelkedet
497  Szólj Uram, szólj nekem
498  Uram Isten siess minket megsegíteni
499  Új szívet adj
500  Boldog a ház
501  Ó, örök Isten
502  Az Isten szent Bárányára
503  Ahol ott van Jézus
504  Ameddig Jézus él
505  Az áldott orvos erre jár
506  Csak vidáman
507  Engem szeret Jézusom
508  Fönn a csillagok felett
509  Halld meg a hívást
510  Hogyha Jézus újra eljő
511  Jézus a jó Pásztor
512  Most, most még ifjú korodban
513  Ó jöjjetek mind ide
514  Öröm van a mennyben
515  A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme
516  Isten áldd meg a magyart
517  Ámen